Slika Marjan Milošević
Pristup sistemu za e-učenje
napisao/la Marjan Milošević - Srijeda, 20. April 2016., 14:06
 
Poštovane kolege,
Usled problema sa mrežom, privremeno je onemogućen pristup Sistemu za e-učenje (Moodle) preko stare adrese (itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle).
Dok se ne utvrde uzroci problema i konsoliduje mreža, pristup ćete imati preko sledeće adrese:
91.187.132.13/moodle