Slika Marjan Milošević
Studentske stipendije i konkursi
napisao/la Marjan Milošević - Petak, 4. Mart 2016., 20:36
 

Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas da se o аktuеlnim stipеndiјama i kоnkursima možete informisati redovno preko sajta fakulteta http://www.ftn.kg.ac.rs/stipendije, sajta Univerziteta u Kragujevcu http://kg.ac.rs/erasmus.php#tab2, kao i putem oglasne table u holu fakulteta.

Izdvajamo aktuelne pozive na kоје se mоgu prijaviti zаintеrеsоvаni kаndidаti sа nаšеg fаkultеtа:

1. Plaćena praksa u kompaniji Nordeus (rok: 6. mart 2016. )

2. Stipendirana mobilnost na Univerzitetu u Jašiju, Rumunija (rok: 11. mart 2016.)

3. Master studije na Univerzitetu Politecnico di Milano, Italija (rok: 14. mart 2016.)

4. ERAWEB program mobilnosti za 2016/17 (rok: 20. mart 2016.)

5. Green Tech WB mreža razmene (rok: 25. mart 2016.)

6. Stipendirana mobilnost na Aristotel Univerzitetu u Solunu, Grčka (rok za prijavu: 30. mart. 2016.)

7. Stipendija za studijski boravak na Univerzitetu Almerija, Španija (rok: 31. mart 2016.)

8. BAYHOST stipendije za letnje kurseve nemačkog jezika u Bavarskoj 2016 (rok: 4. april 2016.)

9. Stipendija za studijski boravak na Univerzitu Middlesex London (rok: 11. april 2016.)

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dr Danijeli Milošević, Prodekanu za nauku i međunarodnu saradnju (nauka@ftn.kg.ac.rs, danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs) i asistentkinji Milici Stojković, (milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs).