Право приступа

Право приступа Систему за е-учење имају студенти и наставници Факултета техничких наука у Чачку. Право приступа има и овлашћено административно особље, као и трећа лица, по одобрењу администратора и лица одговорног за Систем.

Права и обавезе корисника система

Kорисник Система има право на:

- приступ курсевима који одговарају предметима студијског програма који похађа

- активно учешће у креирању он-лајн садржаја према захтевима

предмета (уређивање вики-страна, решавање тестова, постављање радова и сл.)

- комуникацију са другим учесницима курсева, односно корисницима Система путем механизама самог Система (сервиси личних порука, причаонице, форуми)

- техничку подршку од стране администрације Система

- очување поверљивости личних податакa.

Корисник Система у обавези je да:

- чува у тајности своје приступне параметре (корисничко име и лозинку)

- поставља искључиво своје личне фотографије у профилу

- поштује ауторска права (нпр. забрањено је постављање линкова на дигиталне садржаје или саме садржаје који нису легални: пиратске, крековане софтвере и сл.)

- пријави администрацији Система било какве недостатке Система или инциденте који нарушавају регуларан рад

Кориснички налог

Сваки корисник поседује корисничко име и лозинку. Лозинка мора испуњавати услове сложености који су имплементирани у самом Систему. Корисник је одговоран за чување своје лозинке. Уколико је лозинка компромитована (директно изложена другим лицима, запамћена на јавном рачунару и слично), корисник је дужан да изврши њену промену или да о проблему извести администратора система како би лозинка била промењена.

Лозинку не треба чувати у веб-читачима јавних рачунара (интернет кафе, факултетски терминали и слично), нити држати записану на видном месту.

Лозинку не треба саопштавати другим корисницима , без обзира на њихов статус (нпр. Наставницима) . Није дозвољено коришћење туђег налога за приступ Систему.

Приватност личних података

Лични подаци налазе се у профилу који попуњава сам корисник, односно аутоматски је попуњен из спољне базе података о корисницима. Корисник треба да самостално одлучи које опционе податке ће унети у профил, на основу видљивости тих података у Систему. Одређени подаци су видљиви само за наставника, док су други јавно видљиви за било ког другог корисника. Овакве информације су експлицитно наведене у самом Систему.

Администратор и лица одговорна за рад Система имају право да користе личне податке корисника искључиво у сврху комуникације са самим корисницима и не смеју их објављивати и бележити у друге сврхе.

Дневници догађаја (логови) у којима се бележе активности корисника смеју се користити искључиво у административне и научно –истраживачке сврхе и ради добијања статистичих показатеља. Дневници се могу предавати на коришћење на основу одобрења одговорних лица и искључиво у санитизованом облику: лишени личних информација, нпр. имена, презимена, IP адресе.

П оверљивост наставних садржаја и комуникације на Систему и ауторска права

Наставни садржаји су сви ресурси који се користе за учење, а постављени су на Систему. На пример: pdf фајлови, презентације, текстови у различитим форматима, SCORM пакети, е-књиге и др. Копирање и дељење оваквих ресурса дозвољено је само за случајеве у којима је то експлицитно одобрено , што је наглашено у типу лиценце датог ресурса. Нпр. ”Сва права задржана” значи да корисник може употребити дати садржај (преузети, читати), али није дозвољено његово даље ширење, објављивање, слање трећим лицима итд.

Факултет није одговоран за садржај који се поставља на Систем, већ је одговорност на кориснику који је поставио материјал.

Сваки облик комуникације на деловима Система који нису јавни сматра се поверљивим и такве податке није дозвољено преносити ван Система, објављивати и слично. Пример: постови са форума.

Дозвољени типови садржаја

Корисници имају могућност постављања различитих садржаја на Систем, углавном према захтеву одређеног курса.

Није дозвољено постављање нелегалних апликација, вируса, као ни линкова ка овим и сличним садржајима.

Пријављивање нерегуларности у раду система

Корисник је обавезан да примећене нерегуларности пријави администрацији Система у најкраћем року. У овакве појаве спадају:

- немогућност приступа Систему

- сумња у компромитованост налога

- појава слања веће количине порука (спам а ) преко Система

- појава злонамерних програма на самом сајту: у виду заражених фајлова за преузимање или скриптова самог сајта који се детектују као злонамерни програм

- уочавање постављених линкова ка пиратским и сличним садржајима

Сајбер-етика

При коришћењу Система важе основна правила сајбер-етике, односно понашања у виртуелном простору. Корисници треба да уважавају једни друге и обраћају се на одговарјућем нивоу комуникације.

Објављивање садржаја који су недолични , слање великог броја порука (спамовање) и комерцијално оглашавање нису дозвољени.

Непридржавање правила коришћења Система могу довести до привремене блокаде налога или потпуног искључења, а теже повреде које задиру у повреду интерних правилника установе предвиђају и санкције предвиђене Статутом и правилником. 

Поједине активности, као што је нпр. постављање нелегалних садржаја спадају у рачунарски криминал и подлежу одговарајућем Закону РС.