Operativni sistemi
(OS-TI1)

 Ovaj kurs zahteva pristupnu lozinku za upis


Upoznavanje sa upotrebom različitih operativnih sistema, sa njihovom unutrašnjom organizacijom, funkcijama, mogućnostima, karakteristikama... kroz 12 aspekata, u IV semestru studija, sa fondom časova 2+2...

Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis