529 Informacione tehnologije
(IT)

 Ovaj kurs zahteva pristupnu lozinku za upis

Резиме произилази из садржајног концепта предавања и вежби у VII и VIII семестру са фондом часова 2+2...

Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis