Metodika informatike (2009)
(MI)

 Ovaj kurs zahteva pristupnu lozinku za upis

Zadatak kursa je da budućim profesorima tehnike i informatike omogući sticanje znanja i veština korisnih za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta u osnovnim školama i gimnazijama.

Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis