Ubuntu Linux
(UL)

 Ovaj kurs zahteva pristupnu lozinku za upis

Kurs obuhvata administraciju operativnog sistema Linuks na primeru popularne distribucije Ubuntu.

Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis