Informaciono-komunikacione tehnologije 2
(IKT2)

 Ovaj kurs zahteva pristupnu lozinku za upis

Napišite kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva Vaš kurs.

Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis