576 Informacioni sistemi
(IS-1)

 Ovaj kurs zahteva pristupnu lozinku za upis

Sledi kratak i zanimljiv rezime koji objašnjava koje teme pokriva kurs.

Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis