Računarske mreže i komunikacije 2013
(RMK-2013)

 Ovaj kurs zahteva pristupnu lozinku za upis

Kurs se bavi teoretskim i praktičnim aspektima umrežavanja računara

Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis