Kursevi 
Specijalne električne mašine
Praktikum iz Osnova elektrotehnike 2
Električne mašine 3
Menadžment energetskim resursima/Elektromagnetna kompatibilnostPristup kursu je dozvoljen gostimaOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis
Osnovi elektrotehnike IOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis
Osnovi elektrotehnike II
Teorija električnih kola
Osnove elektronike TI
Osnove elektronike ERI
Linearna elektronika ERI
Telekomunikacije ERI