Kursevi diferencijalnih ispita nalaze se u u odgovarajućoj kategoriji kurseva osnovnih studija
Kursevi 
Alati i tehnologije za elektronsko učenjeOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis
Napredno web programiranjeOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis
Veb majning
Savremeni komunikacioni sistemi
Savremene IT i sistemiOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis
Zaštita računarskih sistemaOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis
Upravljanje IT projektimaOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis
Upravljanje kvalitetom softveraOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis
Objektno orijentisano programiranje
Inteligentni sistemiOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
Web tehnologijeOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
Interakcija čovek-računarOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis