Kursevi čija je nastava okončana.
Stranica:  1  2  ()
Kursevi 
ITO i EU-praktikum 1Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis
Praktikum - Standardizacija i dokumentacijaOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis
ITO-praktikum 2Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis
IT u obrazovanjuOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis
Računarske mreže i komunikacije 2013Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
Računarske mreže (i komunikacije)Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
Operativni sistemiOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
IT u obrazovanju - praktikum (konsultativna nastava)Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upis
PROJEKATOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
Strukture i baze podatakaOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
Računarske mreže (IM)Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
Internet programiranjeOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
Softversko inženjerstvoOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
Programiranje Internet aplikacijaOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
Metodika informatike (2009)Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
Metodika informatike - PRAKTIKUMOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
Informaciono-komunikacione tehnologije 2Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
515,598 Operativni sistemi Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
529 Informacione tehnologijeOvaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija
576 Informacioni sistemi Ovaj kurs zahteva <b>pristupnu lozinku</b> za upisInformacija