Potkategorije
Katedra za informacione tehnologije
Katedra za pedagoško-tehničke nauke
Katedra za preduzetnički menadžment
Katedra za računarsko inženjerstvo
Katedra za opšte mašinstvo
Katedra za mehatroniku
Katedra za elektroenergetiku
Katedra za opštu elektrotehniku i elektroniku
Katedra za industrijski menadžment
Katedra za industrijsko i sistemsko inženjerstvo
Katedra za fiziku i materijale