mr Mirjana Brković

Univerzitet u Kragujevcu
Tehnički fakultet
Svetog Save 65
32000 Čačak
Srbija i Crna Gora

Tel. +381 32 302 736
Fax +381 32 342 101

Send mail Email: mira@tfc.kg.ac.rs

 
 
Tehnicki fakultet Cacak Laboratorija za informacione tehnologije