Marija Blagojević

Univerzitet u Kragujevcu
Tehnički fakultet
Svetog Save 65
32000 Čačak
Srbija i Crna Gora

Tel. +381 32 302 794
Fax +381 32 342 101

Send mail Email: marija_b@tfc.kg.ac.yu

 
 
Tehnicki fakultet Cacak Laboratorija za informacione tehnologije