?ivadin Micić

Univerzitet u Kragujevcu
Tehnički fakultet
Svetog Save 65
32000 Čačak
Srbija

Tel. +381 32 302 713
Fax +381 32 342 101

Send mail Email: micic@kg.ac.rs

 
 
Tehnicki fakultet Cacak Laboratorija za informacione tehnologije