Dr Nenad Stefanovic

Univerzitet u Kragujevcu
Tehnički fakultet
Svetog Save 65
32000 Čačak
Srbija i Crna Gora

Kabinet broj 025

Tel. +381 32 302 794
Fax +381 32 342 101

Send mail Email: nenads@kg.ac.rs

 
Tehnicki fakultet Cacak Laboratorija za informacione tehnologije