Danijela Milosevic

Univerzitet u Kragujevcu
Tehnicki fakultet
Svetog Save 65
32000 Cacak
Srbija i Crna Gora

Tel. +381 32 302 714
Fax +381 32 342 101

Send mail Email: danijela@tfc.kg.ac.yu

 
 
Tehnicki fakultet Cacak Laboratorija za informacione tehnologije