moodle msdnaalogo oracle

Adresa:
Sv. Save 65
Telefon:
(032) 302 - 794
Fax:
(032) 342 - 101
Email:
micic@kg.ac.rs
 

U sredu, 4. maja u 12 h u Velikom amfiteatru Microsoft Še odrzati prezentaciju posvecenu svojim tehnologijama, pre svega Cloud platformi Windows Azure. (27. april. 2011.)

Laboratorija za IT dobila je svoj poddomen, zahvaljujući između ostalog priključenju fakulteta na akademsku mrežu. Takođe, aktiviran je i sistem za elektronsko učenje. (10. septembar 2007.)

Katedra za IT

Dobrodošli na sajt Laboratorije za informacione tehnologije

Clanovi katedre:
- Dr Živadin Micić, Redovni profesor
- Dr Vlade Urošević, Vanredni profesor
- Dr Danijela Milošević, Vanredni profesor
- Dr Nenad Stefanovic, docent
- Dr Vladimir Mladenović, docent
- Dr Marija Blagojević, Docent
- Mr Olga Ristić, Asistent
- Mr Vesna Ružičić, Asistent
- Mr Marjan Milošević, Asistent
- Mr Nebojša Stanković, Asistent
- Maja Radović, Asistent
- Mr Mladen Janjić, Asistent
- Nenad Pantelić, Saradnik u nastavi
- Katarina Mitrović, Saradnik u nastavi

Katedra za IT je nosilac većeg broja aktivnosti

  • učešće u organizovanju simpozijuma "Tehnologija, Informatika Obrazovanje" u Beogradu i slično,
  • realizacija naučno-istraživačkih projekata u saradnji sa odgovarajućim državnim ministarstvima i privredom,
  • saradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu,
  • u procesima izvođenje nastava na osnovnim i poslediplomskim studijama iz disciplina koje su predvidjene Statutom Fakulteta,
  • stručna podrška laboratorijama i centrima koji deluju u okviru Instituta Tehničkog fakulteta, a iz delokruga IT itd.

Kontakt informacije:

e-mail:micic@kg.ac.rs


 
 
Tehnicki fakultet Cacak Laboratorija za informacione tehnologije